070-3223066 (Nederlandnl) 078-353100 (Belgiëbe) Nieuwsbrief
Lees meer over het reizen in corona tijd

Privacybeleid

1. Privacy policy

AmbianceTravel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

AmbianceTravel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; – Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als AmbianceTravel zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door AmbianceTravel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): – Administratieve doeleinden;
– Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
– Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht. Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De overeengekomen opdracht of contract.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan AmbianceTravel de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– (Zakelijk) Telefoonnummer (incl mobielnr waarmee u ter plekke bereikt kan worden);
– (Zakelijk) E-mailadres;
– Geslacht
– Paspoortnummer
– Dieetwensen
– Mobiliteitsbeperkingen
– Contactgegevens thuisblijvers (conform reisvoorwaarden)
– Eventuele feestelijke gebeurtenissen (bijv. huwelijksdag)

Uw persoonsgegevens worden door AmbianceTravel opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Voor een periode van maximaal 10 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door AmbianceTravel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:
– Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Het inschrijving formulier Nieuwsbrief; Voor de bovenstaande doelstelling kan AmbianceTravel de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door AmbianceTravel opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de periode dat men aangemeld is.
– In elke nieuwsbrief is een duidelijke afmeld mogelijkheid opgenomen.

Inzage, correctie en verwijderen van persoonsgegevens
Wij zijn verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. Indien je inzage, correctie en/of verwijdering van je persoonsgegevens wil, kan je dit doen via info@ambiancetravel.nl.

2. Cookiebeleid
AmbianceTravel maakt voor het verzamelen van klikgedrag gebruik van cookies. Dit is een klein tekstbestand die op de harde schijf van je computer kan worden opgeslagen. Een cookie bevat geen persoonsgegevens. Onze cookies bevatten informatie over het klikgedrag en dienen ter herkenning om het gebruik van websites en informatievoorziening makkelijker te maken. Vergelijkbare technieken, zoals pixels, webbakens, enz. worden hieronder ook aangeduid met de term ‘cookies’.

Geplaatste functionele cookies
Wij kunnen cookies van onszelf of van derden plaatsen op websites waarvan de inhoud door ons wordt verzorgd. Dit zijn cookies die bijvoorbeeld jouw persoonlijke instellingen onthouden, of onthouden dat je bent aangemeld op een besloten deel van de website. Bekijk het overzicht(link) om een overzicht te krijgen van de functionele cookies waar wij gebruik van maken. We vermelden welke cookies we plaatsen, het doel van de cookies en de levensduur van de cookie.

Plaatsen van niet functionele cookies
Wij maakt geen gebruik van niet functionele cookies< of> Alleen met je toestemming, direct afgegeven of indirect door onze website verder te bezoeken, zijn cookies van ons of derden geplaatst. Niet functionele cookies bevorderen uw winkelgemak door aan de hand van uw klikgedrag passende aanbiedingen te doen. Bekijk het overzicht om een overzicht te krijgen van de cookies waar wij gebruik van maken. We vermelden welke cookies we plaatsen, het doel van de cookies en de levensduur van de cookie.

Blokkeren van cookies
Als je helemaal geen cookies wilt ontvangen, kun je de instellingen van uw internet browser aanpassen om het plaatsen van cookies volledig te blokkeren. Als u cookies blokkeert, kunt u onze website nog steeds bezoeken. Het is echter mogelijk dat je niet van alle onderdelen of functionaliteiten van de website gebruik kunt maken.

Verwijderen van geplaatste cookies
Geplaatste cookies kunt u zelf verwijderen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser, deze vindt u hier:
– Google Chrome
– Internet Explorer
– Firefox
– Opera
– Safari (Mac)

U kunt de cookies ook verwijderen via Your Online Choices of met behulp van de eventueel op uw computer geïnstalleerde beveiligingssoftware.

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van jouw persoonsgegevens door AmbianceTravel of over de cookies die AmbianceTravel gebruikt? Neem dan contact met ons op:

AmbianceTravel BV
Hellingweg 98 G-H
2583 WH Den Haag
info@ambiancetravel.nl

 

Bel of mail mij terug