070-3223066 (Nederlandnl) 078-353100 (Belgiëbe) Nieuwsbrief

Algemene voorwaarden

1. Algemene Nederlandse Vereniging Reisondernemingen(ANVR)

AmbianceTravel is aangesloten bij de ANVR. De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en van informatie daarover. De reizen op deze website worden aangeboden onder het beding dat de ANVRConsumentenvoorwaarden (Reisvoorwaarden en/of Boekingsvoorwaarden) van toepassing zijn op alle rondreizen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Klik hier voor het lezen en opslaan van de ANVR-Consumentenvoorwaarden en overige belangrijke informatie.

2. Reserveringskosten
De reserveringskosten bedragen € 35,- per boeking. Reserveringskosten dienen tegelijk met de aanbetalingen te worden voldaan. Bij annulering worden reserveringskosten niet gerestitueerd. Voor het reserveren van losse vluchten rekenen wij € 45,- per ticket.

3. Aanbetaling en restantbetaling
Bij de totstandkoming van de overeenkomst dient een aanbetaling van 30% van de totale reissom voldaan te worden. Voor vluchten geldt dat direct bij boeking 100% van de ticketreissom voldaan dient te worden. Het restant van de reissom dient uiterlijk 6 weken vóór de dag van aankomst op de rekening van AmbianceTravel te zijn bijgeschreven. Als de overeenkomst binnen 6 weken vóór de dag van aankomst tot stand komt, is direct bij boeking de volledige betaling verschuldigd. Als de reiziger niet (tijdig) aan zijn financiële verplichtingen jegens de reisorganisator voldoet, kan deze laatste over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente in rekening brengen. Voorts is de reiziger gehouden eventuele buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden.

Indien de gehele reissom voldaan is (6 weken voor vertrek of eerder), worden de reisbescheiden klaar gezet op de website cq. per mail toegezonden. De reiziger wordt vervolgens verzocht de reserveringsbevestiging (het voucher) voor elke accommodatie uit te printen en mee te nemen ter afgifte aan de hotelier(s) ten bewijze van zijn betaling.

4. Annulering door de reiziger
Voor vluchten geldt direct vanaf het moment van boeken dat 100% van de ticketprijs, alsmede de reserveringskosten en de eventuele bijkomende kosten (Ideal-kosten, creditcardkosten etc.) als annuleringskosten in rekening worden gebracht. Ook voor bepaalde excursies (o.a. tickets Alhambra, Caminito del Rey en Mezquita) geldt dat ze niet-annuleerbaar zijn en dus 100% annuleringskosten hebben.

Voor overnachtingen, autohuur en andere geboekte diensten worden eveneens annuleringskosten in rekening gebracht. Deze zijn:

• Bij annulering tot de 49ste dag (exclusief) vóór de aankomstdatum: de aanbetaling ter grootte van 30% van de reissom
• Bij annulering op de 49ste dag tot de 30ste dag (exclusief) vóór de dag van vertrek: 40% van de reissom.
• Bij annulering op de 30ste dag tot de 14de dag (exclusief) vóór de dag van vertrek: 75% van de reissom.
• Bij annulering op de 14de dag tot de 8ste dag (exclusief) vóór de dag van vertrek: 90% van de reissom.
• Bij annulering op de 8ste dag of later: 100% van de reissom.
• Voor vluchtreserveringen geldt 100% annuleringskosten vanaf het moment van boeking.

Voor (deels) ongebruikte reisonderdelen zoals hotelovernachtingen, autohuur en andere diensten wordt geen restitutie verleend. Wij raden u aan om altijd een annuleringsverzekering af te sluiten, zodat u niet voor onnodige kosten komt te staan.

5. Bereikbaarheid, klachten of onvolkomenheden
AmbianceTravel staat dag en nacht voor u klaar in noodgevallen. Het nummer vindt u in uw reisbescheiden. Indien u tijdens uw verblijf onjuistheden of onvolkomenheden constateert of klachten heeft over uw hotel, meldt die dan in eerste instantie bij de receptie van uw hotel. Onderneemt deze geen of onvoldoende actie, neemt u dan in tweede instantie direct contact op met AmbianceTravel.

U bent altijd verplicht om ons in de gelegenheid te stellen een oplossing te vinden. Doet u dit niet, dan vervallen uw mogelijke rechten. Indien noch de hotelier, noch AmbianceTravel tijdens uw verblijf een bevredigende oplossing hebben kunnen bieden en u aan het einde van uw vakantie toch ontevreden huiswaarts keert, dient u ons schriftelijk en uiterlijk 1 maand na terugkeer hiervan op de hoogte te brengen. Wacht daarom niet tot u weer thuis bent, want achteraf kunnen wij helaas niets meer voor u betekenen. Tevens verspeelt u uw rechten indien u vroegtijdig en zonder overleg met AmbianceTravel uw hotel verlaat.

AmbianceTravel doet er alles aan om het u 100% naar de zin te maken. Komt u bij het reserveren of tijdens uw verblijf in één van onze hotels toch iets tegen wat volgens u voor verbetering vatbaar is? Laat het ons dan weten. Dan geeft u ons de mogelijkheid om ons product en onze service te verbeteren. Mail uw opmerkingen naar info@ambiancetravel.nl. Onze klantenservice is bereikbaar tijdens kantooruren.

6. Stichting GarantiefondsReisgelden (SGR)
AmbianceTravel is aangesloten bij SGR. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

7. Stichting Calamiteitenfonds
AmbianceTravel is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.”

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Bel of mail mij terug